Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Ngày hết hạn 29/01/2018
Trích yếu nội dung
Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Hà NamTệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.