Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh về Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 29/01/2018
Trích yếu nội dung
Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà NamTệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.