Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Ngày hết hạn 13/09/2019
Trích yếu nội dung Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.