Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quy chế phối hợp trong việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 18/11/2019
Trích yếu nội dung Dự thảo Quy chế phối hợp trong việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.