Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quy định Quản lý công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn Hà Nam
Ngày hết hạn 24/11/2019
Trích yếu nội dung
Dự thảo Quy định Quản lý công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn Hà Nam

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.