Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ ĐTXD đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh
Ngày hết hạn 28/11/2019
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ ĐTXD đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.