Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng dự định đặt tên trên địa bàn thành phố​ Phủ Lý​
Ngày hết hạn 22/11/2019
Trích yếu nội dung Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng dự định đặt tên trên địa bàn thành phố​ Phủ Lý​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.