Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 20/12/2019
Trích yếu nội dung
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.