Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Ngày hết hạn 02/02/2020
Trích yếu nội dung Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.