Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Bình Lục năm 2019
Ngày hết hạn 13/01/2020
Trích yếu nội dung Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Bình Lục năm 2019
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Lê thị Mai(13/01/2020)
NTM
Đồng ý huyện Bình Lục về đích NTM
Nguyễn Thị Thắm(13/01/2020)
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Đồng ý huyện Bình Lục đạt chuẩn NTM
Trần Thị Thơm(13/01/2020)
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Đồng ý huyện Bình Lục đạt chuẩn NTM
Phạm Thị Liễu(13/01/2020)
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Đồng ý huyện Bình Lục đạt chuẩn NTM
Hà Tiến Hà(13/01/2020)
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Đồng ý huyện Bình Lục đạt chuẩn NTM
12345678910...
Previous Page 1-5 Next Page