Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Ngày hết hạn 11/03/2020
Trích yếu nội dung
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.