Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 28/03/2020
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Ngô Duy Dền(25/03/2020)
góp ý Dự thảo Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nhất trí với dự thảo Quyết ddnhj về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh