Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019
Ngày hết hạn 26/03/2020
Trích yếu nội dung Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019 ​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Đỗ Ngọc Sơn(25/03/2020)
Đóng góp ý kiến
Nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019 ​
Đinh Phượng Long(25/03/2020)
Góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019 ​
Nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019
Ngô Văn Thắng(25/03/2020)
Góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019 ​
Nhất trí dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019
Phạm Văn Lịch(25/03/2020)
Góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019 ​
Nhất trí dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019
Trần Thùy Linh(25/03/2020)
Đóng góp ý kiến để huyện Lý Nhân về đích nông thôn mới
Nhất trí dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019
12345678910...
Previous Page 1-5 Next Page