Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên đường, phố và công trình công cộng dự định đặt tên trên địa bàn thị xã Duy Tiên​
Ngày hết hạn 26/04/2020
Trích yếu nội dung Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên đường, phố và công trình công cộng dự định đặt tên trên địa bàn thị xã Duy Tiên​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.