Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh​
Ngày hết hạn 17/05/2020
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.