Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Thông báo xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên 02 tuyến đường và 02 tuyến phố dự định đặt tên trên địa bàn thị xã Duy Tiên
Ngày hết hạn 11/05/2020
Trích yếu nội dung Thông báo xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên 02 tuyến đường và 02 tuyến phố dự định đặt tên trên địa bàn thị xã Duy Tiên ​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.