Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Báo cáo chính trị và một số nội dung gợi ý đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày hết hạn 05/06/2020
Trích yếu nội dung

Dự thảo Báo cáo chính trị và một số nội dung gợi ý đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.