Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Nghị quyết "Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam"​
Ngày hết hạn 22/06/2020
Trích yếu nội dung

Dự thảo Nghị quyết "Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam"Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.