Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Nghị quyết về giá dịch vụ tuyển sinh đầu cấp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo
Ngày hết hạn 08/07/2020
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết về giá dịch vụ tuyển sinh đầu cấp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.