Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến Nhân dân về bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể​
Ngày hết hạn 11/08/2020
Trích yếu nội dung Xin ý kiến Nhân dân về bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.