Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quyết định Sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý nhà nước về Giá ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ​
Ngày hết hạn 07/09/2020
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định Sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý nhà nước về Giá ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.