Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Lấy ý kiến nhân dân về thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công
Ngày hết hạn 02/09/2020
Trích yếu nội dung
Lấy ý kiến nhân dân về thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công ​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.