Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuối Ngự Đại Hoàng nằm trong top 50 loại trái cây đặc sản nổi tiếng Việt Nam

Lịch sử - Văn hóa Ẩm thực  
Chuối Ngự Đại Hoàng nằm trong top 50 loại trái cây đặc sản nổi tiếng Việt Nam
Vừa qua Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công bố lần thứ nhất năm 2012 có 14 top đặc sản nổi tiếng và giá trị Việt Nam. Chuối Ngự Đại Hoàng của Hà Nam nằm trong top 50 loại trái cây đặc sản nổi tiếng Việt Nam.

Xem chi tiết thông báo tại đây.