Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác cải cách hành chính

Các sở ban ngành Sở Giao thông Vận tải  
Công tác cải cách hành chính

Từ ngày 10/8/2007, Sở Giao thông, Vận tải đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các ngày làm việc trong tuần trên các lĩnh vực:

- Cấp, đổi, di chuyển giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa;

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Cấp giấy phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

(Kèm theo danh mục các thủ tục hành chính, mẫu đơn)