Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty TNHH huyện Bình Lục

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Bình Lục  
Công ty TNHH huyện Bình Lục
1. Công ty TNHH Anh Sơn

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Ngành nghề: Khai thác đá, mua bán hàng hóa
Giám đốc: Nguyễn Hữu Hiệu - 02/3/55
Số đăng ký kinh doanh: 0602000221, ngày cấp: 26/2/2003 

2. Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản xuất khẩu

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Chế biến gỗ, sản xuất bia
Giám đốc: Chu Hữu Hình
Vốn điều lệ: 2.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 054577, ngày cấp: 29/11/1997

3. Công ty TNHH  Cơ khí xây dựng Quang Huy

Trụ sở: 55, Bình Nam, Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Sản xuất hàng kim khí, xây dựng
Giám đốc: Lê Hinh – 1955
Vốn điều lệ: 4.900 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000190, ngày cấp: 23/9/2002

4. Công ty TNHH Duy Hưng

Trụ sở: Đ21 xã Trung Lương Bình Lục
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Vũ Tuấn Nho - 1954
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000171, ngày cấp: 29/7/2002

5. Công ty TNHH Hà Phương

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Ngành nghề: Khai thác đá, xây dựng
Giám đốc: Phạm Thị Thuý - 17/8/72
Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000273, ngày cấp: 12/9/2003

6. Công ty TNHH Hải Vượng

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Đinh Văn Vượng – 1952
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 046158, ngày cấp: 16/02/2000

7. Công ty TNHH Hoàng Anh

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề
: Xây dựng và khai thác đá
Giám đốc: Trần Ngọc Anh - 18/01/69
Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000309, ngày cấp: 6/1/2004

8. Công ty TNHH Hoàng Anh

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Xây dựng và khai thác đá
Giám đốc: Trần Ngọc Anh - 18/01/69
Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000309, ngày cấp: 6/1/2004

9. Công ty TNHH Long Hải

Trụ sở: La Sơn, Bình Lục
Ngành nghề
: Xây dựng
Giám đốc
: Nguyễn Mạnh Hải
Vốn điều lệ: 640 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 046195, ngày cấp: 31/12/1995

10. Công ty TNHH Long Vũ

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Minh - 15/10/63
Vốn điều lệ: 900 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000215, ngày cấp: 6/1/2003

11. Công ty TNHH Lương thực Ngọc Thắng

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề
: Mua bán lương thực
Giám đốc: Đào Nguyên Thắng - 13/40/82
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000207, ngày cấp: 20/1102002

12. Công ty TNHH Mỹ nghệ xuất khẩu Quang Đông

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
Giám đốc: Lê Đình ĐĂng – 1950
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000182, ngày cấp: 3/9/2002

13. Công ty TNHH Tân Âu Cơ

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Ngành nghề: Sản xuất cấu kiện thép, kẹo
Giám đốc: Nguyễn Văn Hoàng - 15/8/66
Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000331, ngày cấp: 9/4/2003

14. Công ty TNHH Thanh Chiến

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Ngành nghề
: Mua bán hàng hoá, sản xuất ô tô
Giám đốc: Nguyễn Hữu Trúc - 15/11/77
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000236, ngày cấp: 6/5/2003

15. Công ty TNHH Thêu ren Đồng Tâm

Trụ sở: Xã Tiêu Động, huyện Bình Lục
Ngành nghề
: Sản xuất kinh doanh hàng thêu ren
Giám đốc
: Nguyễn Văn Trưởng
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 050108, ngày cấp: 13/12/1999

16. Công ty TNHH Thương mại Thành An

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Ngành nghề: Kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, vận tải hàng hoá
Giám đốc: Chu Văn An - 27/7/75
Vốn điều lệ: 800 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000071, ngày cấp: 10/5/2001

17. Công ty TNHH Thương mại Thiên An

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Ngành nghề
: Khoan phụt vữa bê tông
Giám đốc: Nguyễn Bá Tiệp - 12/10/52
Vốn điều lệ: 2.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000336, ngày cấp: 25/3/2004

18. Công ty TNHH Văn Hường

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề
: Thương mại, dịch vụ
Giám đốc: Trần Bá Nhuận
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 043490, ngày cấp: 10/2/1999

19. Công ty TNHH Việt Đức

Trụ sở: Ba Hàng, xã Tiêu Động, Bình Lục
Ngành nghề
: Tái chế phế liệu kim loại
Giám đốc: Trần Hữu Lập - 15/4/65
Vốn điều lệ: 400 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000263, ngày cấp: 29/7/2003

20. Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Anh

Trụ sở: Xã Đinh Xá, huyện Bình Lục
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Lê Thị Hồng Điệp - 01/01/63
Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000289, ngày cấp: 1/10/2003