Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty TNHH huyện Duy Tiên

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Duy Tiên  
Công ty TNHH huyện Duy Tiên

1. Công ty TNHH Bình Minh

Trụ sở: Duy Minh huyện Duy Tiên
Ngành nghề: Lắp đặt thiết bị điện
Giám đốc: Nguyễn Văn Thảo - 9/8/70
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000241, ngày cấp: 25/05/2003

2. Công ty TNHH Chiến Thủy

Trụ sở: Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam
Ngành nghề: Xăng dầu, ăn uống, sửa chữa ô tô
Giám đốc: Lương Quân Chiến - 4/11/42
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000056, ngày cấp: 19/3/2001

3. Công ty TNHH Công nghệ cao Song Hà

Trụ sở: Khu công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề: Lắp đặt đường nước, xây dựng
Giám đốc: Phạm Thanh Thu Dung – 1953
Vốn điều lệ: 5.200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000197, ngày cấp: 10/9/2002

4. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Hồng

Trụ sở: Đường 1A, xã Lam Hạ, Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng thương mại
Giám đốc: Trần Thị Thảo – 1948
Vốn điều lệ: 950 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000022, ngày cấp: 9/9/2000

5. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quang Minh

Trụ sở: Khu công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề: Sản xuất thức ăn gia súc
Giám đốc: Trần Thanh Quang - 14/2/73
Vốn điều lệ: 9.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000305, ngày cấp: 5/1/2004 

6. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam

Trụ sở: Đường 1A, Đại Cầu, xã Tiên Tân
Ngành nghề: Xăng dầu, ga khí hóa lỏng
Giám đốc: Đỗ Văn Thanh – 1956
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000107, ngày cấp: 23/11/2001

7. Công ty TNHH Đông Á

Trụ sở: Đông Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Mua bán nông sản, dậy nghề, dịch vụ việc làm
Giám đốc: Nguyễn Văn Hoàn - 22/9/1962
Vốn điều lệ: 350 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000201, ngày cấp: 11/10/2002

8. Công ty TNHH Đức Thắng

Trụ sở: 88 Đông Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Sửa chữa xe, sản xuất sửa chữa máy nông nghiệp
Giám đốc: Trần Văn Định - 11/4/50
Vốn điều lệ: 4.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000328, ngày cấp: 15/03/2004

9. Công ty TNHH Hà Thanh

Trụ sở: Khu công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề: Xây dựng, thương mại
Giám đốc: Phạm Đức Thọ - 21/2/70
Vốn điều lệ: 10.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000300, ngày cấp: 2/1/2004

10. Công ty TNHH Hoàng Lan

Trụ sở: Lãnh Trì, Mộc Nam - Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng - mua bán vật liệu xây dựng
Giám đốc: Bùi Văn Huy – 1966
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000175, ngày cấp: 19/08/2002

11. Công ty TNHH Hưng Hà

Trụ sở: Đường 1A, xã Tiên Tân, Duy Tiên
Ngành nghề: Chế biến đá
Giám đốc: Bùi Ngọc Hưng – 1950
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000105, ngày cấp: 20/11/2001

12. Công ty TNHH Khoáng sản và vật liệu xây dựng Tiên Tân

Trụ sở: Đường 1A, Tiên Tân, Duy Tiên
Ngành nghề: Xăng dầu, vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Xiển - 10/4/57
Vốn điều lệ: 2.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000379, ngày cấp: 2/3/1999 

13. Công ty TNHH Liên doanh sản xuất tấm lợp

Trụ sở: Đường 1A, Tiên Sơn, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất tấm lợp, xi măng
Giám đốc: Nguyễn Văn Bình
Vốn điều lệ: 3.600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 050793, ngày cấp: 7/12/1995

14. Công ty TNHH Lương thực Nam Sơn

Trụ sở: 86Đ Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề: Mua bán lương thực
Giám đốc: Nguyễn Thị Xuân Thủy - 17/10/62
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000213, ngày cấp: 17/12/2002

15. Công ty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hoàng Đông

Trụ sở: Hoàng Thượng, Hoàng Đông, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất hàng tre, trúc, song
Giám đốc: Nguyễn Đình Tý – 1958
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000191, ngày cấp: 30/09/2002

16. Công ty TNHH Nam Dương

Trụ sở: 148, Thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề: Dịch vụ giống cây trồng
Giám đốc: Ngô Văn Dương - 26/9/59
Vốn điều lệ: 1.560 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000270, ngày cấp: 25/08/2003

17. Công ty TNHH Ngọc Hải

Trụ sở: Thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm nhựa
Giám đốc: Liêu Lý Xòi - 3/1/64
Vốn điều lệ: 12.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000279, ngày cấp: 30/09/2003

18. Công ty TNHH Nông Hưng

Trụ sở: 190 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề: Kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ thực vật
Giám đốc: Phạm Đinh Thăng - 01/01/53
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000350, ngày cấp: 13/04/2004

19. Công ty TNHH Phúc Thành

Trụ sở: Thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Đức Doanh
Vốn điều lệ: 950 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 043887, ngày cấp: 31/8/1998

20. Công ty TNHH Phương Quỳnh

Trụ sở: Tam Giáp, xã Duy Hải, Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Vũ Mộng Điệp - 16/4/43
Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000274, ngày cấp: 18/09/2003

21. Công ty TNHH sản xuất Đức Phú

Trụ sở: Khu công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề: Xây dựng, thương mại
Giám đốc: Phạm Phú Thanh - 12/5/67
Vốn điều lệ: 10.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000301, ngày cấp: 2/1/2004

22. Công ty TNHH Sản xuất, Xuất nhập khẩu hàng Thủ công nghiệp

Trụ sở: Đông Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Dệt lụa tơ tằm, chế biến gỗ
Giám đốc: Trần Anh Dũng – 1955
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000168, ngày cấp: 25/07/2002

23. Công ty TNHH Sao Phương Đông

Trụ sở: Khu công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề: Sản xuất các sản phẩm cơ khí
Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn - 5/1/75
Vốn điều lệ: 4.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000303, ngày cấp: 5/1/2004

24. Công ty TNHH Sơn Thủy

Trụ sở: Đường 60B, Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
Giám đốc: Nguyễn Hồng Sơn - 7/7/62
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000202, ngày cấp: 14/10/2002

25. Công ty TNHH Sông Châu

Trụ sở: Hoà Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Quyết Thắng
Vốn điều lệ: 900 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 051419, ngày cấp: 2/3/1998

26. Công ty TNHH Tân Hà Hiệp

Trụ sở: Đô Lương, Yên Bắc, Duy Tiên
Ngành nghề: Chế biến gỗ, xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Đắc Tảo – 1934
Vốn điều lệ: 1.400 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000311, ngày cấp: 6/1/2001

27. Công ty TNHH Tháng Mười

Trụ sở: Thị trấn Hòa Mạc
Ngành nghề: Xây dựng và thương mại
Giám đốc: Nguyễn Sĩ Quân – 1957
Vốn điều lệ: 1.750 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000108, ngày cấp: 20/11/2001

28. Công ty TNHH Thành Mỹ

Trụ sở: 108 Thịnh Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Vận tải, xây dựng khai thác đá
Giám đốc: Nguyễn Minh Hoàn - 20/05/70
Vốn điều lệ: 2.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000342, ngày cấp: 26/03/2004

29. Công ty TNHH Thành Trung

Trụ sở: Lương Xá, xã Duy Bắc, Duy Tiên
Ngành nghề: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Đỗ Như Bốn - 29/12/64
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000276, ngày cấp: 25/09/2003

30. Công ty TNHH Thanh Xuân

Trụ sở: Khu công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề: Sản xuất thủy tinh
Giám đốc: Nguyễn Thái Sơn - 3/12/60
Vốn điều lệ: 3.993 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000310, ngày cấp: 29/01/2004

31. Công ty TNHH Thế Nam

Trụ sở: Bắc Hòa, Thị trấn Hòa Mạc
Ngành nghề: Chế biến gỗ
Giám đốc: Nguyễn Hữu Văn – 1965
Vốn điều lệ: 1.050 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000145, ngày cấp: 28/03/2002

32. Công ty TNHH Thiết bị GD-XD Hồng Nga

Trụ sở: 258 Đường Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng mặt bằng, thiết bị trường học
Giám đốc: Vũ Quyết Toán - 01/1955
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000200, ngày cấp: 8/10/2002

33. Công ty TNHH Thịnh Hòa

Trụ sở: Hoà Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Trần Quang Thư
Vốn điều lệ: 797 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 051407, ngày cấp: 27/10/1997

34. Công ty TNHH Thương mại Tuấn Anh

Trụ sở: Ngô Thượng, Tiên Nội, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất hàng mỹ nghệ, xăng dầu
Giám đốc: Trần Văn Nghiệp - 11/08/63
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000345, ngày cấp: 5/4/2004

35. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nam

Trụ sở: Đường 1A, Lão Cầu, xã Tiên Tân
Ngành nghề: Xây dựng và thương mại
Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Sơn – 1963
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000128, ngày cấp: 30/01/2002

36. Công ty TNHH Tuấn Long

Trụ sở: 222 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng san lấp, vận tải
Giám đốc: Đinh Văn Hoàn - 06/03/69
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000344, ngày cấp: 5/4/2004

37. Công ty TNHH Vân Hiển

Trụ sở: Nha Xá, Mộc Nam, Duy Tiên
Ngành nghề: Dệt lụa tơ tằm
Giám đốc: Lê Thúy Vân – 1967
Vốn điều lệ: 750 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000163, ngày cấp: 10/6/2002

38. Công ty TNHH Vạn Thắng

Trụ sở: Đô Lương, Yên Bắc, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất phụ gia chăn nuôi, bột đá
Giám đốc: Phạm Đình Vinh - 15/3/68
Vốn điều lệ: 750 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000085, ngày cấp: 6/7/2001

39. Công ty TNHH Viễn Đông

Trụ sở: Xã Tiên Tân, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất thức ăn thủy sản
Giám đốc: Hà Văn Nga – 1955
Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000183, ngày cấp: 3/9/2002

40. Công ty TNHH Việt Tiến

Trụ sở: Bắc Hoà, Hòa Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Trần Văn Chương
Vốn điều lệ: 890 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 050107, ngày cấp: 16/7/1999

41. Công ty TNHH Việt Trung Tin

Trụ sở: Khu công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề: Sản xuất lắp ráp xe có động cơ
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Toàn - 21/10/60
Vốn điều lệ: 12.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000347, ngày cấp: 8/4/2004

42. Công ty TNHH Xây dựng điện Đức Anh

Trụ sở: 98B, Phạm Ngọc Nhị, Đồng Văn
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Đỗ Tiến Thắng – 1963
Vốn điều lệ: 800 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000130, ngày cấp: 4/3/2002

43. Công ty TNHH Xây dựng Đức Vượng

Trụ sở: Tứ Giáp, Duy Hải, Duy Tiên
Ngành nghề: Xây dựng, trang trí nội thất
Giám đốc: Trần Ngọc Hân - 11/11/65
Vốn điều lệ: 150 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000209, ngày cấp: 29/11/2002

44. Công ty TNHH Mây tre xuất khẩu Ngọc Động Hà Nam

Trụ sở: 80 Ngọc Nhị, Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm song, mây, tre
Giám đốc: Nguyễn Xuân Mai - 08/01/53
Vốn điều lệ: 4.600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000334, ngày cấp: 24/03/2004