Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty TNHH huyện Thanh Liêm I.

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Thanh Liêm  
Công ty TNHH huyện Thanh Liêm I.

1. Công ty TNHH An Hòa

Trụ sở: An Hòa, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu ren, vận tải hàng hóa
Giám đốc: Đỗ Văn Khánh 18-01-1975
Vốn điều lệ: 450 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000343, ngày cấp: 2/4/2004

2. Công ty TNHH Công Bằng

Trụ sở: La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác chế biến đá, sửa chữa ô tô
Giám đốc: Võ Công Bằng – 1961
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000218, ngày cấp: 14/01/2003

3. Công ty TNHH Cung cấp Vật liệu và Xây dựng Đức Ninh

Trụ sở: Đoan Vỹ, Thanh Hải, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Xây dựng, san lấp, mua bán vật liệu xây dựng
Giám đốc: Vũ Văn Doanh 10-12-1963
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000359, ngày cấp: 22/03/2004

4. Công ty TNHH Dạy nghề Minh Khương

Trụ sở: Quang Trung, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Dạy nghề, sản xuất kinh doanh hàng thêu
Giám đốc: Nguyễn Thế Minh - 15/8/70
Vốn điều lệ: 5.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000077, ngày cấp: 9/6/2001

5. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Công

Trụ sở: Đùng, Liêm Sơn, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Kinh doanh hàng bách hóa tiêu dùng
Giám đốc: Trần hữu Mạnh – 1958
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000013, ngày cấp: 5/6/2000

6. Công ty TNHH Dịch vụ Vật tư nông nghiệp

Trụ sở: Phố Động, Liêm Cần, Thanh Liêm
Ngành nghề: Cung ứng vật tư nông nghiệp
Giám đốc: Nguyễn Xuân Thu – 1944
Vốn điều lệ: 250 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000031, ngày cấp: 16/10/2000

7. Công ty TNHH Đá Thanh Thủy

Trụ sở: Mỹ Tho, Thanh Thủy, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác đá kinh doanh vật liệu xây dựng
Giám đốc: Vũ Văn Đức - 20/12/65
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000212, ngày cấp: 23/12/2002

8. Công ty TNHH Đại Xuân

Trụ sở: Bồng Lạng, Thanh Nghị, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác đá, xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Xuân Hải 21-6-1958
Vốn điều lệ: 2.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000351, ngày cấp: 19/04/2004

9. Công ty TNHH Định Minh

Trụ sở: Lương Tràng, Liêm Tiết, Thanh Liêm
Ngành nghề: Mua bán hàng hóa
Giám đốc: Lê Thị Thanh Huyền - 03/10/64
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000295, ngày cấp: 19/11/2003

10. Công ty TNHH Đồng Lực

Trụ sở: Thanh Lưu, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng
Giám đốc: Đinh Văn Thông - 26/6/63
Vốn điều lệ: 920 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000053, ngày cấp: 13/03/2001

11. Công ty TNHH Hải Thanh

Trụ sở: Thanh Hải, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Đạm
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 072532, ngày cấp: 9/7/1999

12. Công ty TNHH Hoa Hồng

Trụ sở: La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Chế biến đá, vận tải hàng hóa
Giám đốc: Phạm Thị Hường - 30/5/60
Vốn điều lệ: 1.390 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000184, ngày cấp: 23/9/2002

13. Công ty TNHH Huấn Thu

Trụ sở: Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Kinh doanh Vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa
Giám đốc: Đoàn Bá Huấn – 1961
Vốn điều lệ: 200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000041, ngày cấp: 1/11/2000

14. Công ty TNHH Hưng Lâm

Trụ sở: An Hòa, xã Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh hàng thêu ren
Giám đốc: Phạm Sỹ Vinh – 1961
Vốn điều lệ: 1.700 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000028, ngày cấp: 18/09/2000

15. Công ty TNHH Khai thác đá Kiện Khê

Trụ sở: Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác đá
Giám đốc: Đỗ Văn Thân
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000192, ngày cấp: 2/10/2002

16. Công ty TNHH Lập Ngọc

Trụ sở: Liêm Túc, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Hà Xuân Lập
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 054536, ngày cấp: 14/8/1999

17. Công ty TNHH May Quang Trung

Trụ sở: Đống Hai, Thanh Phong, Thanh Liêm
Ngành nghề
: May mặc
Giám đốc
: Nguyễn Văn Trung - 12/9/76
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000314, ngày cấp: 29/01/2004

18. Công ty TNHH Minh Phương

Trụ sở: Xã Thanh Bình,Thanh Liêm
Ngành nghề
: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
Giám đốc: Lê Văn Thuyết - 15/10/62
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000233, ngày cấp: 28/04/2003

19. Công ty TNHH Nam Thắng

Trụ sở: Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất chế biến vật liệu xây dựng, xây dựng, dịch vụ vận tải
Giám đốc: Nguyễn Đức Thắng
Vốn điều lệ: 1.450 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000016, ngày cấp: 13/6/2000

20. Công ty TNHH Phong Dần

Trụ sở: Đường 1A, Thanh Phong, Thanh Liêm
Ngành nghề: Mua bán vật liệu xây dựng Mm khai thác đá
Giám đốc: Trần Mộng Dần - 01/01/51
Vốn điều lệ: 530 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000186, ngày cấp: 10/9/2002

21. Công ty TNHH Phương Thảo

Trụ sở: La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác đá vận tải hàng hoá xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Công Chinh - 20/7/60
Vốn điều lệ: 3.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000214, ngày cấp: 17/12/2002

22. Công ty TNHH Quang Minh

Trụ sở: Đường 1A, Thanh Tuyền, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xăng dầu, vận tải sản xuất bột đá
Giám đốc: Nguyễn Thị Thu - 4/2/50
Vốn điều lệ: 7.200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000065, ngày cấp: 10/4/2001

23. Công ty TNHH Sản xuất gia công hàng xuất nhâp khẩu Đức Kiên

Trụ sở: An Hòa, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Thêu ren
Giám đốc: Phạm Sỹ Kiên – 1965
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000114, ngày cấp: 26/12/2001

24. Công ty TNHH Sản xuất Xuất nhập khẩu Thông Sơn

Trụ sở: Quang Trung, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Sản xuất thêu ren, gốm sứ, đồ gỗ
Giám đốc: Nguyễn Thế Sơn - 26/2/59
Vốn điều lệ: 3.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000208, ngày cấp: 22/11/2002

25. Công ty TNHH Sông Đáy

Trụ sở: Nham Kênh, Thanh Nghị, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Kinh doanh vật liệu xây dựng xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Viễn - 28/8/56
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000057, ngày cấp: 19/3/2001

26. Công ty TNHH Tân Thủy

Trụ sở: Tân Hưng, Thanh Tân, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Khai thác đá, mua bán vật liệu xây dựng
Giám đốc: Đinh Văn Bảy 14-04-1975
Vốn điều lệ: 1.200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000340, ngày cấp: 30/03/2004

27. Công ty TNHH Tân Tiến

Trụ sở: Nham Tràng, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Sửa chữa đầu tàu sông
Giám đốc: Nguyễn Quang Hưng – 1959
Vốn điều lệ: 800 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000113, ngày cấp: 12/12/2001

28. Công ty TNHH Thanh Hùng

Trụ sở: Hòa Ngãi, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu ren
Giám đốc: Nguyễn Thế Hùng 15/5/1967
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000092, ngày cấp: 14/8/2001

29. Công ty TNHH Thanh Vân

Trụ sở: La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Khai thác và chế biến đá
Giám đốc: Mai Xuân Thanh - 10/02/76
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000304, ngày cấp: 5/1/2004

30. Công ty TNHH Thành Công

Trụ sở: Thanh Nguyên, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Bấm
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 043884, ngày cấp: 3/12/1998