Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty TNHH huyện Thanh Liêm II.

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Thanh Liêm  
Công ty TNHH huyện Thanh Liêm II.

31. Công ty TNHH Thành Lộc

Trụ sở: Thanh Hải, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Mua bán than mỏ, vật liệu xây dựng
Giám đốc: Khương Văn Lương: 02/10/71
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000162, ngày cấp: 10/5/2002

32. Công ty TNHH Thành Nam

Trụ sở: An Hòa, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
Giám đốc: Nguyễn Công Thành - 01/3/65
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000226, ngày cấp: 13/03/2003

33. Công ty TNHH Thành Nga

Trụ sở: Nga Bắc, Liêm Thuận, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyện Trọng Bằng - 12/70
Vốn điều lệ: 700 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000225, ngày cấp: 3/1/2003

34. Công ty TNHH Thắng Lợi

Trụ sở: Thanh Nguyên, Thanh Liêm
Ngành nghề: Thêu ren, may mặc
Giám đốc: Lê Quốc Hội
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 040265, ngày cấp: Apr-94

35. Công ty TNHH Thêu ren Quyết Thắng

Trụ sở: Hòa Ngãi, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Sản xuất hàng thêu
Giám đốc: Lại Đăng Thiết –1962
Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000102, ngày cấp: 5/10/2001

36. Công ty TNHH Thêu ren Xuất nhập khẩu Hoàng Linh

Trụ sở: Mậu Chủ, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu ren
Giám đốc: Trần Văn Huấn - 26/3/76
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000324, ngày cấp: 1/3/2004

37. Công ty TNHH Thêu ren xuất khẩu Mạnh Tiến

Trụ sở: Hòa Ngãi, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Sản xuất hàng thêu ren
Giám đốc: Phạm Sỹ Đồng - 06/12/77
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000156, ngày cấp: 10/5/2002

38. Công ty TNHH Thương mại Châu Giang

Trụ sở: Phú Lai, Thanh Phong, Thanh Liêm
Ngành nghề: Chế biến nông sản
Giám đốc: Trương Văn Lương 28/4/1952
Vốn điều lệ: 350 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000093, ngày cấp: 5/9/2001

39. Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng

Trụ sở: Hòa Ngãi, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu, ren xuất khẩu
Giám đốc: Nguyễn Văn Nam 29-7-1976
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000264, ngày cấp: 15/08/2003

40. Công ty TNHH Thương mại Hoàng Kỳ

Trụ sở: Thôn Lác Nội, Thanh Hương, Thanh Liêm
Ngành nghề: Đại lý xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Văn Kỳ - 1967
Vốn điều lệ: 1.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000138, ngày cấp: 28/3/2002

41. Công ty TNHH Thương mại Hoàng Long

Trụ sở: An Hòa, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu ren
Giám đốc: Nguyễn Thị Nga - 5/4/63
Vốn điều lệ: 700 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000049, ngày cấp: 23/02/2001

42. Công ty TNHH Thương mại Hoàng Thành

Trụ sở: 1A Quang Trung, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu ren
Giám đốc: Hoàng Ngọc Thành - 5/3/59
Vốn điều lệ: 1.600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000089, ngày cấp: 14/8/2001

43. Công ty TNHH Thương mại và Thủ công mỹ nghệ Hoàng Minh

Trụ sở: Hòa Ngãi, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị thủ công mỹ nghệ
Giám đốc: Nguyễn Như Minh – 1955
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000122, ngày cấp: 14/1/2002

44. Công ty TNHH Thượng Hải

Trụ sở: Xã Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác và chế biến đá
Giám đốc: Trần Vũ Hải - 27/7/76
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000302, ngày cấp: 2/1/2004

45. Công ty TNHH Trường Đạt

Trụ sở: Châu Giang, Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Sỹ Đạt – 1970
Vốn điều lệ: 1915 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000011, ngày cấp: 12/5/2000

46. Công ty TNHH Tuấn Tình

Trụ sở: Phố Động, Liêm Cần, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Sản xuất tái chế phế liệu kim loại
Giám đốc: Hà Văn Tuấn - 13/9/56
Vốn điều lệ: 1.800 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000227, ngày cấp: 20/03/2003 

47. Công ty TNHH Tùng Lâm

Trụ sở: Quang Trung, Thanh Tuyền, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Phạm Tuấn Tú – 1970
Vốn điều lệ: 520 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000015, ngày cấp: 22/06/2000

48. Công ty TNHH Vật liệu mỏ đá Kiện Khê

Trụ sở: La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác chế biến đá
Giám đốc: Nguyễn Văn Bình –1960
Vốn điều lệ: 2.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000106, ngày cấp: 5/11/2001

49. Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh

Trụ sở: Đoan Vỹ, Thanh Hải, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Đỗ Mạnh Cường – 1970
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000115, ngày cấp: 12/12/2001

50. Công ty TNHH Xây dựng Đại Dương

Trụ sở: Phố Cà, Thanh Nguyên, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Đại Dương 10-11-1975
Vốn điều lệ: 2.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000338, ngày cấp: 29/03/2004

51. Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm

Trụ sở: Thanh Lưu, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Quang Trung
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 046188, ngày cấp: 25/10/1995

52. Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tiến

Trụ sở: Phố Cà, Thanh Nguyên, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Tiến Chức – 1942
Vốn điều lệ: 385 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000012, ngày cấp: 22/05/2000

53. Công ty TNHH Xây dựng Hà Thanh

Trụ sở: Đoan Vỹ, Thanh Hải, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng DD giao thông thủy lợi
Giám đốc: Đinh Công Thanh - 23/10/56
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000067, ngày cấp: 2/5/2001

54. Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt

Trụ sở: Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng kinh doanh vật liệu xây dựng hàng hóa
Giám đốc: Nguyễn Hữu Giới - 18/4/32
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000070, ngày cấp: 7/5/2001

55. Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lợi

Trụ sở: Đwờng 1A, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Xây dựng thương mại
Giám đốc: Vũ Văn Lợi 1955
Vốn điều lệ: 1.200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000100, ngày cấp: 5/10/2001

56. Công ty TNHH Xuân Lượng

Trụ sở: La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác đá, vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Xuân Tường –1956
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000111, ngày cấp: 3/12/2001

57. Công ty TNHH Xuân Thành

Trụ sở: Thung Mo, Thanh Thủy, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác đá
Giám đốc: Trương Văn Minh - 29/10/80
Vốn điều lệ: 317 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000198, ngày cấp: 11/10/2002

58. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hòa An

Trụ sở: Hòa Ngãi, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu ren
Giám đốc: Nguyễn Thị Vỹ - 8/3/56
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000064, ngày cấp: 5/4/2001

59. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Tùng

Trụ sở: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu ren
Giám đốc: Hoàng Ngọc Chiểu - 15/6/60
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000080, ngày cấp: 19/06/2001