Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty TNHH thành phố Phủ Lý III

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp thành phố Phủ Lý  
Công ty TNHH thành phố Phủ Lý III

81. Công ty TNHH Nhân Bình

Trụ sở: Đường Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng kinh doanh vật liệu xây dựng
Giám đốc: Đặng Ngọc Chương – 1937
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000059, ngày cấp: 19/3/2001

82. Công ty TNHH Nhật Linh

Trụ sở: 233 Đường Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý
Ngành nghề: Sản xuất chế biến hàng nông sản
Giám đốc: Chu Thanh Huyền – 1973
Vốn điều lệ: 6.900 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000199, ngày cấp: 15/09/2002

83. Công ty TNHH Nhật Minh

Trụ sở: Đường 1A, Lê Hoàn, Phủ Lý
Ngành nghề: Khai thác đá, mua bán hàng hóa
Giám đốc: Phạm Thị Quý - 02/01/80
Vốn điều lệ: 25.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000339, ngày cấp: 1/7/2004

84. Công ty TNHH Phong Hoàng

Trụ sở: Tổ 20, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Ngành nghề: Mua bán vật liệu xây dựng khai thác đá
Giám đốc: Nguyễn Văn Phong 12/1970
Vốn điều lệ: 120 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000205, ngày cấp: 24/10/2002

85. Công ty TNHH Phú Đạt

Trụ sở: Thanh Châu, Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Lê Việt Cường – 1958
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000038, ngày cấp: 30/10/2000 

86. Công ty TNHH Phương Anh

Trụ sở: Số 94 Trường Chinh, Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Duy Thảo – 1962
Vốn điều lệ: 1.150 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000126, ngày cấp: 31/1/2002

87. Công ty TNHH Phương Anh

Trụ sở: 181-183 Lương Khánh Thiện, Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh – 1966
Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000147, ngày cấp: 12/4/2002

88. Công ty TNHH Phương Linh

Trụ sở: Tổ 7, Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Ngành nghề: Chế biến gỗ, khai thác đá
Giám đốc: Trần Tuấn - 28/12/64
Vốn điều lệ: 2.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000335, ngày cấp: 24/03/2004

89. Công ty TNHH Quang Anh

Trụ sở: Tổ 21 phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Ngành nghề: Khai thác đá, vận tải hàng hóa
Giám đốc: Nguyễn Quang Anh - 3/2/61
Vốn điều lệ: 1.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000296, ngày cấp: 25/11/2003

90. Công ty TNHH Quảng cáo Phùng Thắng

Trụ sở: 19, tổ 8, Minh Khai, Phủ Lý
Ngành nghề: In quảng cáo, quảng cáo
Giám đốc: Đỗ Duy Thắng – 1962
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000169, ngày cấp: 25/06/2002

91. Công ty TNHH Quốc Dương

Trụ sở: 72 Lê Lợi, xã Phù Vân, Phủ Lý
Ngành nghề: Khách sạn, quần vợt
Giám đốc: Trương Quốc Dũng – 1960
Vốn điều lệ: 4.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000256, ngày cấp: 11/7/2003

92. Công ty TNHH Quốc Toản

Trụ sở: 221 Nguyễn Văn Trỗi, thị xã Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng, san lấp, vận tải
Giám đốc: Nguyễn Văn Toản - 11/10/79
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000332, ngày cấp: 22/03/2004 

93. Công ty TNHH Rạng Đông

Trụ sở: 57, đường Lê Lợi, thị xã Phủ Lý
Ngành nghề: Sản xuất hàng cơ khí
Giám đốc: Lê Thanh Kỳ - 13/5/1957
Vốn điều lệ: 220 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000234, ngày cấp: 2/5/2003

94. Công ty TNHH Sản xuất Nhập khẩu Việt Sinh

Trụ sở: Số 2 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý
Ngành nghề: Chế biến nông sản, may mặc
Giám đốc: Phạm Duy Chính - 24/2/85
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000252, ngày cấp: 25/05/2003

95. Công ty TNHH Sản xuât Thương mại Việt Anh

Trụ sở: Xã Thanh Châu, Phủ Lý
Ngành nghề: May, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
Giám đốc: Nguyễn Thị Uyên – 1972
Vốn điều lệ: 568 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000159, ngày cấp: 20/05/2002

96. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vinh Hoa

Trụ sở: Bầu Cửu, Thanh Châu , Thị xã Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Trần Hiền
Vốn điều lệ: 400 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000078, ngày cấp: 9/6/2001

97. Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu

Trụ sở: Đường 1A, Minh Khai, Phủ Lý
Ngành nghề: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng may mặc
Giám đốc: Vũ Nguyên Hồng – 1957
Vốn điều lệ: 250 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000009, ngày cấp: 5/4/2000

98. Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Vinh Hoa

Trụ sở: Bầu Cừu, xã Thanh Châu, Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Sinh - 05/4/62
Vốn điều lệ: 550 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000084, ngày cấp: 9/7/2001

99. Công ty TNHH Sản xuất vật tư, vật liệu xây dựng Ngọc Hà

Trụ sở: Tổ 7 phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Ngành nghề: Khai thác đá
Giám đốc: Vũ Ngọc Hà - 16/9/69
Vốn điều lệ: 280 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000262, ngày cấp: 28/07/2003

100. Công ty TNHH Sơn Tùng

Trụ sở: Tổ 12 phường Minh Khai, Phủ Lý
Ngành nghề: Khai thác đá
Giám đốc: Vũ Đức Lộc - 26/7/67
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000253, ngày cấp: 4/7/2003

101. Công ty TNHH Tân - Nhật Tân

Trụ sở: Phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Như Quý - 19/10/1964
Vốn điều lệ: 650 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000220, ngày cấp: 4/3/2003

102. Công ty TNHH Tân Phát

Trụ sở: Tổ 11, phường Minh Khai, Phủ Lý
Ngành nghề: Khai thác đá
Giám đốc: Phạm Thanh Hà - 04/6/64
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000223, ngày cấp: 16/01/2003

103. Công ty TNHH Thái Sơn

Trụ sở: Tổ 7 Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Đỗ Hồng Thái – 1954
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000129, ngày cấp: 19/2/2002

104. Công ty TNHH Thanh Tâm

Trụ sở: Tổ 3, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý
Ngành nghề: Khai thác chế biến đá, vận tải
Giám đốc: Doãn Hữu Cảnh - 2/8/72
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000082, ngày cấp: 28/6/2001

105. Công ty TNHH Thanh Xuân

Trụ sở: 38, tổ 5, P. Minh Khai, Phủ Lý
Ngành nghề: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa
Giám đốc: Trịnh Trọng Khởi – 1968
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000167, ngày cấp: 28/06/2002

106. Công ty TNHH Thành An

Trụ sở: Số 1, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng khai thác chế biến đá
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tuấn - 17/06/64
Vốn điều lệ: 4.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000346, ngày cấp: 7/4/2004

107. Công ty TNHH Thành Đồng

Trụ sở: Bảo Lộc, Thanh Châu, Phủ Lý
Ngành nghề: Xây dựng, san lấp, vận tải
Giám đốc: Nguyễn Văn Đống - 08/01/60
Vốn điều lệ: 1.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000337, ngày cấp: 25/03/2004

108. Công ty TNHH Thành Hiệp

Trụ sở: Tổ 8, Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Ngành nghề: San lấp, vận tải hàng hóa
Giám đốc: Nguyễn Xuân Tiến - 01/6/79
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000316, ngày cấp: 29/01/2004

109. Công ty TNHH Thành Long

Trụ sở: 176 đường Trường Chinh, Phủ Lý
Ngành nghề: Mua bán vận tải hàng hóa
Giám đốc: Lê Việt Cường - 10/4/59
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000250, ngày cấp: 30/06/2003

110. Công ty TNHH Thành Lợi

Trụ sở: 164, đường Trường Chinh, Phủ Lý
Ngành nghề: Nghiền klanhke, cán thép
Giám đốc: Bùi Văn Hải - 23/4/61
Vốn điều lệ: 1.873 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000278, ngày cấp: 18/09/2003

111. Công ty TNHH Thành Nam

Trụ sở: Bắc Sơn, Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Ngành nghề: Khai thác chế biến đá
Giám đốc: Phạm Văn Nam - 10/10/64
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000095, ngày cấp: 6/9/2001

112. Công ty TNHH Thành Trang

Trụ sở: Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Ngành nghề: Ăn uống
Giám đốc: Đinh Hữu Hưởng – 1964
Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000132, ngày cấp: 4/3/2002

113. Công ty TNHH Thế Anh

Trụ sở: Trần Nhật Duật, Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Ngành nghề: May mặc, thêu ren dậy nghề
Giám đốc: Nguyễn Quang Ninh - 26/7/70
Vốn điều lệ: 2.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000255, ngày cấp: 1/7/2003

114. Công ty TNHH Thêu may Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Minh Thịnh

Trụ sở: Tổ 1, phường Quang Trung, Phủ Lý
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu, thủ công mỹ nghệ
Giám đốc: Vũ Trọng Phú – 1959
Vốn điều lệ: 900 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000357, ngày cấp: 10/5/2004

115. Công ty TNHH Thêu ren Thành Đạt

Trụ sở: Bảo Lộc, xã Thanh Châu, Phủ Lý
Ngành nghề: Sản xuất hàng thêu ren
Giám đốc: Đinh Công Minh
Vốn điều lệ: 450 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000170, ngày cấp: 29/07/2002

116. Công ty TNHH Thiết kế cơ giới đường bộ Thủy Phụng

Trụ sở: Tổ 1 phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Ngành nghề: Thiết kế cơ giới đường bộ
Giám đốc: Tạ Nguyên Phụng - 2/12/40
Vốn điều lệ: 25 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000272, ngày cấp: 8/9/2003

117. Công ty TNHH Thiết kế phương tiện cơ giới

Trụ sở: Xã Thanh Châu, Thị xã Phủ Lý
Ngành nghề: Thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ
Giám đốc: Nguyễn Văn Sinh
Vốn điều lệ: 550 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000084, ngày cấp: 9/7/2001

118. Công ty TNHH Thuận Hòa

Trụ sở: 186, 1A, Quang Trung, Phủ Lý
Ngành nghề: Vận tải hàng hóa
Giám đốc: Ngô Văn Chuyển - 28/5/61
Vốn điều lệ: 250 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000228, ngày cấp: 24/03/2003

119. Công ty TNHH Thủy tinh pha lê Việt Ý

Trụ sở: T12, phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm thủy tinh pha lê
Giám đốc: Lương Kim Sơn - 23/10/44
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000269, ngày cấp: 30/07/2003

120. Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Mỏ

Trụ sở: Tổ 6, p. Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Ngành nghề: Khai thác đá mua bán hàng hóa
Giám đốc: Vũ Hữu Biển – 1956
Vốn điều lệ: 1.900 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000146, ngày cấp: 15/03/2002

Tin liên quan