Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty cổ phần huyện Kim Bảng

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Kim Bảng  
Công ty cổ phần huyện Kim Bảng

1.  CTCP Dược phẩm Kim Bảng

Trụ sở: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng
Ngành nghề: Kinh doanh thuốc người
Giám đốc: Đinh Văn Nhương - 9/2/53
Vốn điều lệ: 586, tổng số cổ phần: 5680
Số đăng ký kinh doanh: 0603000003, ngày cấp ĐKKD: 1/4/2001
Điện thoại: 851-049

2. CTCP Đá vôi Hà Nam

Trụ sở: Xã Châu Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Khai thác chế biến đá
Giám đốc: Nguyễn Nam Giao - 3/4/55
Vốn điều lệ: 2.000, tổng số cổ phần: 20000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000024, ngày cấp ĐKKD: 1/10/2003
Điện thoại: 858-812

3. CTCP Đông Á

Trụ sở: Nhật Tân, Kim Bảng
Ngành nghề: Thương mại, dịch vụ, xây dựng
Giám đốc: Vũ Văn Năng - 25/11/61
Vốn điều lệ: 1.500, tổng số cổ phần:
Số đăng ký kinh doanh
: 0603000001, ngày cấp ĐKKD: 10/9/2000
Điện thoại: 851-065

4. CTCP Sản xuất vật liệu xây dựng Khả Phong

Trụ sở: Xã Khả Phong, Kim Bảng
Ngành nghề: Sản xuất gạch nung, khai thác đất
Giám đốc: Đinh Văn Hân – 1963
Vốn điều lệ: 1.100, tổng số cổ phần: 11000
Số đăng ký kinh doanh: 055610, ngày cấp ĐKKD: 12/27/1999
Điện thoại: 851-234

5. CTCP Thương mại Kim Bảng

Trụ sở: Thị trấn Quế, Kim Bảng
Ngành nghề
: Thương mại dịch vụ
Giám đốc: Nguyễn Minh Giáp
Vốn điều lệ: 700, tổng số cổ phần: 7000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000005, ngày cấp ĐKKD: 1/5/2001
Điện thoại: 860-073

6. CTCP Vận tải Xếp dỡ Bút Sơn

Trụ sở: Xã Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Vận tải, xếp dỡ
Giám đốc: Hà Văn Tiếp - 28/6/66
Vốn điều lệ: 1.700, tổng số cổ phần: 17000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000031, ngày cấp ĐKKD: 10/30/2003
Điện thoại: 851-846