Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty cổ phần huyện Thanh Liêm

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Thanh Liêm  
Công ty cổ phần huyện Thanh Liêm

1. CTCP Gạch Thanh Liêm

Trụ sở: Xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh gạch ngói vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Trọng Lịch - 01/1953
Vốn điều lệ: 99 triệu đồng, tổng số cổ phần: 990
Số đăng ký kinh doanh: 0603000008, ngày cấp: 1/10/2001
Điện thoại: 851-354

2. CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Bắc Hà

Trụ sở: Đường 1A, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: May mặc
Giám đốc: Nguyễn Văn Phẩm - 20/9/57
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 10000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000030, ngày cấp: 10/15/2003
Điện thoại: 854-294

3. CTCP Vật liệu xây dựng Thanh Liêm

Trụ sở: Đ1A, Cầu Gừng, Thanh Tuyền, Thanh Liêm
Ngành nghề: Khai thác đá, xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Thị Hương - 01/1963
Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 20000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000043, ngày cấp: 10/1/2003
Điện thoại: 0913-286-058

4. CTCP Xi măng Hoàng Long

Trụ sở: Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất xi măng
Giám đốc: Nguyễn Sĩ Tiệp - 9/11/56
Vốn điều lệ: 30.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 30000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000047, ngày cấp: 4/26/2004
Điện thoại: 888-631

5. CTCP Xi măng Thanh Liêm

Trụ sở: Xã Thanh Nghị, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất xi măng
Giám đốc: Hoàng Văn Tuấn – 1964
Vốn điều lệ: 55.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 550000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000038, ngày cấp: 9/24/2003
Điện thoại: 857-696

6. CTCP Xi măng Việt Trung

Trụ sở: Cổ động, Thanh Hải, Thanh Liêm
Ngành nghề: Sản xuất xi măng
Giám đốc: Trần Việt Trung – 1957
Vốn điều lệ: 30 triệu đồng, tổng số cổ phần: 300
Số đăng ký kinh doanh: 055603, ngày cấp: 11/28/1996