Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi Đề xuất ý tưởng - giải pháp quy hoạch - kiến trúc xây dựng "khu đền thờ di tích lịch sử văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái"

Lịch sử - Văn hóa Di tích lịch sử - văn hóa  
Cuộc thi Đề xuất ý tưởng - giải pháp quy hoạch - kiến trúc xây dựng "khu đền thờ di tích lịch sử văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái"
UBND thành phố Phủ Lý tổ chức cuộc thi: Đề xuất ý tưởng-giải pháp quy hoạch-kiến trúc xây dựng "khu đền thờ di tích lịch sử văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái"

Ngày 07 tháng 7 năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý ra Thông báo số 215/TB-UBND gửi các cơ quan, đơn vị cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự cuộc thi: Đề xuất ý tưởng-giải pháp quy hoạch kiến trúc xây dựng "khu đền thờ di tích lịch sử văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái"

Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý dự án ĐTXD - TP Phủ Lý - Hà Nam

Thời gian: Từ ngày 07/7/2008 đến 10/7/2008 (trong giờ làm việc)

Địa điểm: Tầng 2 - Trụ sở UBND thành phố Phủ Lý