Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các Công ty Cổ phần huyện Bình Lục

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Bình Lục  
Danh sách các Công ty Cổ phần huyện Bình Lục

1. CTCP Dược Bình Lục

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc người
Giám đốc: Nguyễn Bá Đỉnh - 1942
Vốn điều lệ: 900 triệu đồng, tổng số cổ phần: 9000
Số đăng ký kinh doanh: 055612, ngày cấp ĐKKD: 8/18/1999
Điện thoại: 820-457

2. CTCP Sản xuất vật liệu và Xây dựng Bình Lục

Trụ sở: Xã Tiêu Động, Bình Lục
Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh gạch ngói vật liệu xây dựng
Giám đốc: Trần Ngọc Tuyên
Vốn điều lệ: 650 triệu đồng, tổng số cổ phần: 6500
Số đăng ký kinh doanh: 0603000006, ngày cấp ĐKKD: 1/10/2001
Điện thoại: 888-048

3. CTCP Thành Đạt

Trụ sở: Xã Đinh Xá, Bình Lục
Ngành nghề: Xây dựng, thương mại
Giám đốc: Nguyễn Duy Thọ - 11/5/68
Vốn điều lệ:10.150 triệu đồng, tổng số cổ phần: 10150
Số đăng ký kinh doanh: 0603000034, ngày cấp ĐKKD: 4/9/2003
Điện thoại: 870-170

4. CTCP Thương mại Bình Lục

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Xây dựng khai thác đá
Giám đốc: Nguyễn Anh Trọng - 6/8/47
Vốn điều lệ: 336 triệu đồng, tổng số cổ phần: 3360
Số đăng ký kinh doanh: 0603000020, ngày cấp ĐKKD: 8/6/2002
Điện thoại: 853-968

5. CTCP Vật tư kỹ thuật Nam Hà Nam

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Thương mại - dịch vụ vật tư nông nghiệp
Giám đốc: Đoàn Văn Nghiêm - 8/10/43
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng, tổng số cổ phần: 6000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000011, ngày cấp ĐKKD: 4/3/2001
Điện thoại: 870-199

6. CTCP Xây dựng Trưởng Thành

Trụ sở: Tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Dịch vụ làm đất, xăng, vận tải, xây dựng
Giám đốc: Hà Quang Tình – 1959
Vốn điều lệ: 2000 triệu đồng, tổng số cổ phần:
Số đăng ký kinh doanh: 0603000018, ngày cấp ĐKKD: 11/14/2001
Điện thoại: 870-006