Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các cơ sở lưu trú du lịch

Thông tin địa chỉ Địa chỉ hữu ích  
Danh sách các cơ sở lưu trú du lịch
1. Khách sạn Thiên Phú
Địa chỉ: 106 Lê Hoàn, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.841546
2. Khách sạn Hoà Bình
Địa chỉ: Trần Phú, Phường Quang Trung , thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.851005
3. Khách sạn Hương Việt
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.842674
4. Khách sạn Anh Đào
Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.851334
5. Nhà nghỉ Thanh Thuỷ I+II
Địa chỉ: Số 187, 208 Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.854 887
6. Khách sạn 30/4
Địa chỉ: Số 34 đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.853091
7. Khách sạn Cường Thịnh
Địa chỉ: QL1A, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.755379- 0913.289337
8. Khách sạn Vạn Hoa
Địa chỉ: Xã Liêm Chung , thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.828478
9. Nhà nghỉ Quê Hương
Địa chỉ: Xóm 3, xã Liêm Chung , thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.850671
10. Nhà nghỉ Lá Cọ 1
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.851094
11. Nhà nghỉ Lá Cọ 2
Địa chỉ: Xã Thi Sơn , huyện Kim Bảng
12. Nhà nghỉ Bạn Tôi
Địa chỉ: Bằng Khê, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.856512
13. Nhà nghỉ Tây Đô
Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.854 082
14. Nhà nghỉ Phương Thảo
Địa chỉ: Cầu Gừng, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.880 190
15. Nhà nghỉ Văn Ba
Điện thoại: QL1A, xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.850848
16. Nhà nghỉ Trúc Xinh
Địa chỉ: QL 1A, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.880 722
17. Nhà nghỉ Thanh Lụa
Địa chỉ: Mậu Chử , xã Thanh Hà, huyện  Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.881679
18. Nhà nghỉ Thế Cường
Địa chỉ: Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.888068
19. Nhà nghỉ Thanh Hải
Địa chỉ: Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.888068
20. Nhà nghỉ Hoàng Anh
Địa chỉ: Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.882478
21. Nhà nghỉ Thành Minh
Địa chỉ: Thôn 3, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263.830088
22. Nhà nghỉ Hương Mơ
Địa chỉ: Xóm 5, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263.820345
23. Nhà nghỉ Việt Quý
Địa chỉ: Bằng Khê, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.854247
24. Nhà nghỉ Thiên Sơn I
Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263.294898
25. Nhà nghỉ Ngói Mới
Địa chỉ: Số 2, Tổ 12, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.883 626
26. Khách sạn Đồng Tâm
Địa chỉ: QL 1A, Phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý
Điện thoại Đ: 02263.883 638
27. Khách sạn Ngọc Anh
Địa chỉ: Tân Lợi, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 0977736570
28. Nhà nghỉ Ngọc Thuý
Địa chỉ: Xóm 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263.889 889
29. Nhà nghỉ Hữu Nghị
Địa chỉ: Xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.774 399
30. Khách sạn Hoàng Sơn
Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263.821 419
31. Nhà nghỉ Hải Anh
Địa chỉ: Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.888 788
32. Nhà nghỉ Hoàng Anh
Địa chỉ: QL 38, xã Yên Bắc, huyện  Duy Tiên
Điện thoại: 02263.572 225
33. Nhà nghỉ Văn Lâm
Địa chỉ: Văn Lâm, xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm
34. Nhà nghỉ 007
Địa chỉ: Khu đô thị mới Đồng Văn, huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263.582 577
35. Nhà nghỉ Bạch Dương
Địa chỉ: Phố Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn, huyện  Duy Tiên
Điện thoại: 02263.582 089
36. Nhà nghỉ Sao Mai
Địa chỉ: Xóm Thái Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên
37. Nhà nghỉ 122
Địa chỉ: Số 122,  Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên
38. Nhà nghỉ Thuận Thảo
Địa chỉ: Mễ Nội, xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
39. Nhà nghỉ Bắc Kinh
Địa chỉ: Mễ Nội, xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
40. Nhà nghỉ Châu Giang
Địa chỉ: Mễ Nội, xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.855166
41. Khách sạn Bảo Sơn
Địa chỉ: QL1A, xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.881809
42. Khách sạn Hoàng Gia
Địa chỉ: Thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.828 232
43. Khách sạn Quang Huy
Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 098228932
44. Nhà nghỉ Cầu Ghéo
Địa chỉ: Mai Lĩnh, Liêm Phong, Thanh Liêm
Điện thoại: 0166.527.7093
45. Nhà nghỉ Ban Mai
Địa chỉ: Tổ 14, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263..852.014
46. Khách sạn Hải Đăng
Địa chỉ: 124 Lê Lợi, Phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.883 773/
47. Nhà nghỉ Hương Giang
Địa chỉ: Đọi Sơn, Duy Tiên
Điện thoại: 0987 935 815
48. Nhà nghỉ Thanh Tùng
Địa chỉ: Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
Điện thoại: 0975097277
49. Nhà nghỉ Thiên Sơn II
Địa chỉ: Xóm 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 0912 219 030