Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin theo lĩnh vực Bầu cử  
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 30/5/2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021./.