Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp, doanh nhân ngày một lớn mạnh

Tin tức - Sự kiện Chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam  
Doanh nghiệp, doanh nhân ngày một lớn mạnh

Từ một tỉnh thuần nông, khi tái lập số lượng doanh nghiệp đếm trên đầu ngón tay, đến nay đã phát triển lên gần 5.000 doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh ngày một lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng cho tỉnh. Nổi bật là góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp chiếm phần lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm cho gần 100.000 lao động và nộp hàng tỷ đồng ngân sách mỗi năm. Có được kết quả này, trước hết là có sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong việc tạo điều kiện thuận lợi  cho doanh nghiệp phát triển. Chính quyền luôn đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, tập trung cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới, cùng với sự quan tâm thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, các ngành, các cấp cần tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động của doanh nghiệp trong nước phát triển và liên kết với doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ nhau cùng phát triển./.