Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp tư nhân huyện Duy Tiên

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Duy Tiên  
Doanh nghiệp tư nhân huyện Duy Tiên

1. DNTN Cơ khí Xây dựng Quang Huy

Trụ sở: Thôn Trịnh, Duy Minh, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất cơ khí, nội thất, xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Đình Thi - 22/02/65
Vốn điều lệ: 800 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000035, ngày cấp: 8/12/2003
Điện thoại: 835-037

2. DNTN Cường Nguyệt

Trụ sở: Đội 2, Yên Bắc, Duy Tiên
Ngành nghề
: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Minh Cường - 27/12/1972
Vốn điều lệ: 250 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000022, ngày cấp: 20/09/2002
Điện thoại: 835-655 0913-568-076

3. DNTN Đại Dương

Trụ sở: Khu Công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề
: Sản xuất nước mắm
Giám đốc: Phạm Mạnh Hùng - 21/01/1963
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000013, ngày cấp: 27/03/2002
Điện thoại: 0913-212-548

4. DNTN Hoa Hậu

Trụ sở: Thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên
Ngành nghề
: Đại lý xăng dầu
Giám đốc: Cao Xuân Hậu
Vốn điều lệ: 250 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001719, ngày cấp: 3/8/1998

5. DNTN Hoàng Đạo

Trụ sở: Hoàng Thượng, Hoàng Đông, Duy Tiên
Ngành nghề
: Sản xuất sản phẩm song, mây, tre, trúc
Giám đốc: Đỗ Văn Lương- 1958
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000056, ngày cấp: 25/3/2004
Điện thoại: 835-568

6. DNTN Huệ Thanh

Trụ sở: Xã Châu Giang, Duy Tiên
Ngành nghề
: Đại lý xăng dầu, vật tư nông nghiệp
Giám đốc: Lê Thị Thanh
Vốn điều lệ: 270 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001794, ngày cấp: 23/12/1999

7. DNTN Mây tre đan Xuất khẩu Dũng Nga

Trụ sở: Ngọc Động, Hoàng Đông, Duy Tiên
Ngành nghề
: Sản xuất sản phẩm song, mây, tre, trúc
Giám đốc: Lê Tiến Dũng -06/8/59
Vốn điều lệ: 450 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000057, ngày cấp: 25/3/2004

8. DNTN Ngọc Dũng

Trụ sở: QL38, xã Yên Bắc, Duy Tiên
Ngành nghề
: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Văn Hoàng - 16/4/1965
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000030, ngày cấp: 30/5/2003
Điện thoại: 0913-323-911

9. DNTN Thanh Hằng

Trụ sở: Ngọc Động, Hoàng Đông, Duy Tiên
Ngành nghề
: Sản xuất sản phẩm song, mây, tre, trúc
Giám đốc: Nguyễn Văn Nghị - 18/08/75
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000058, ngày cấp: 10/5/2004
Điện thoại: 835-254

10. DNTN Thành Minh

Trụ sở: Thôn 3, xã Chuyên Ngoại, Duy Tiên
Ngành nghề
: Đại lý xăng dầu, ga
Giám đốc: Nguyễn Văn Minh
Vốn điều lệ: 280 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001730, ngày cấp: 3/11/1999

11. DNTN Trường Giang

Trụ sở: Yên Mỹ, Chuyên Ngoại, Duy Tiên
Ngành nghề
: Mua bán vật liệu xây dựng, xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Nhị - 10/10/1964
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000028, ngày cấp: 3/4/2003
Điện thoại: 830-912

12. DNTN Tuấn Anh

Trụ sở: Xóm 12 Chuyên Ngoại, Duy Tiên
Ngành nghề: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Lương Đình Nhớn - 30/5/1955
Vốn điều lệ: 320 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000047, ngày cấp: 29/01/2004
Điện thoại: 830-371

Tin liên quan