Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp tư nhân huyện Lý Nhân

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Lý Nhân  
Doanh nghiệp tư nhân huyện Lý Nhân
            1. Công ty trách nhiệm hữu  hạn (TNHH) vận tải Cường Minh
Trụ sở: Xóm Nội 2, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0913.035.962
2. Công ty TNHH Thương mại Tân Châu Hà Nam
Trụ sở: Xóm 8, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0982.900.009; 0979.833.777
3. Công ty TNHH Thương mại điện tử Châu Giang
Trụ sở: Xóm 7, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 01683.326.696
4. Công ty TNHH Hữu Khuyên
Trụ sở: Thôn Đông Trụ, xã Tiến Thắng,  huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 01683.326.696
5. Công ty TNHH Một thành viên Phúc Lộc Hà Nam
Trụ sở: Thôn Nha, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.630.888
6. Công ty TNHH gạch Tuynel Việt Tiệp
Trụ sở: Thôn Trác Ngoại, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0913.556.364
7. Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Pháp
Trụ sở: Chợ Chanh, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0932.332.299; 0988.522.123
8. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng 868
Trụ sở: Số nhà 345, Đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.624.717; 0986.800.555
9. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Phương Thúy
Trụ sở: Số nhà 252, Đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
10. Công ty TNHH Thương mại Thịnh Hiên
Trụ sở: Xóm Tân Chung, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.656.018; 0985.058.196
11. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Gia Bảo
Trụ sở: Thôn Sáng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0986.940.899
12. Công ty Cổ phần May xuất khẩu Gia Tộc
Trụ sở: Thôn Trần Xá, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.653.777
13. Công ty TNHH Yên Linh
Trụ sở: Xóm 15, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.875.552; 0975.808.777
14. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sơn Trang
Trụ sở: Xóm 3, xã Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.875.505; 0912.207.839
15. Công ty TNHH Vân Huy
Trụ sở: Thôn Sàng II, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.879.036; 0985.030.187
16. Công ty TNHH Dệt may Ngọc Việt
Trụ sở: Xóm 14, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.875.354; 0915249906
17. Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng Hamico II
Trụ sở: Xóm 6 Đức Thông, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0972.727.012
18. Công ty Cổ phần Dệt may Bắc Việt
Trụ sở: Xóm 1, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.875.884; 0912.666.628
19. Công ty TNHH Hợp Phát An Nghĩa
Trụ sở: Xóm 6, thôn Chương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.875.441
20. Công ty TNHH Bảo Long
Trụ sở: Xóm 5, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.871.534; 0912.202.103
21. Công ty TNHH Phú Bình
Trụ sở: Xóm 5 Văn Quang, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.664.977; 0944.183.199
22. Công ty TNHH Dệt may Giáng Trúc Nhật
Trụ sở: Xóm 4, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 01297.126.139
23. Công ty TNHH Long Vân
Trụ sở: Xóm 5, thôn Đồng Lư Trung, xã Chân Lý,  huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0912.675.098
24. Công ty TNHH Tuân Kha
Trụ sở: Thôn Cao Hào, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 01638.246.157
25. Công ty TNHH Xây dựng An Bảy Chín
Trụ sở: Thôn Lưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.878.295
26. Công ty TNHH Cổ phần Đông Phú
Trụ sở: Khu phố I, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.872.274; 0906.568.959
27. Công ty TNHH Vĩnh Hoa
Trụ sở: Xóm 15, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03516.284.180; 0979.493.688
28. Công ty TNHH Minh Hiếu
Trụ sở: Thôn Nga Khê, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.874.205; 0913.889.037
29. Công ty TNHH Cát Vàng
Trụ sở: Thôn Sàng 2,, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0917.148.106
30. Công ty TNHH Khí hoá lỏng Hồng Vân
Trụ sở: Xóm 4, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.874.133; 0973.222.603; 0912.548.395
31. Công ty TNHH Hải An
Trụ sở: Thôn Đồng Nhân, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0947.179.881
32. Công ty TNHH Thuận Phát Lý Nhân
Trụ sở: Xóm Trong, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03512.477.456
33. Công ty TNHH Xây dựng Nam Quang
Trụ sở: Xóm 2, thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0972.908686
34. Công ty TNHH Thương mại Nguyên Hồng Quân
Trụ sở: Xóm 15, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.611.135; 01689.167557
35. Công ty TNHH Toàn Lực
Trụ sở: Thôn Cao Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0976.577.525
36. Công ty Cổ phần An Phước
Trụ sở: Xóm 6, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.630.158; 0904.071.481
37. Công ty TNHH Ngọc Ánh
Trụ sở: Xóm 5 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.656.648; 0164.6288068
38. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng 379
Trụ sở: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.602.034; 0916.955.277
39. Doanh nghiệp Tư nhân Tâm Hoàng Phúc
Trụ sở: Thôn 4, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0904.802.126
40. Công ty TNHH Hoàng Quân
Trụ sở: Thôn An Châu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0986.915.520
41. Công ty TNHH Hai thành viên Hưng Thắng
Trụ sở: Xóm 5, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.648.364’ 0949.170.194
42. Công ty Cổ phần Thương mại Cát Hải
Trụ sở: Khu phố I, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0913.289.506
43. Công ty TNHH Yến Hằng
Trụ sở: Thôn Cao, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0977.909.276
44. Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin Hà Nam
Trụ sở: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0916.719.129
45. Công ty TNHH Hưng Thắng
Trụ sở: Xóm 5, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.648.364; 0949.170.194
46. Công ty TNHH Xuân Bắc
Trụ sở: Xóm 4, thôn Trần Xá, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.874.415; 0915.671.313
Tin liên quan