Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Liêm

UBND các huyện, thành phố Huyện Thanh Liêm  
Doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Liêm

1. DNTN Đức Ninh

Trụ sở: Nộn, Thanh Lưu, Thanh Liêm
Ngành nghề: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Đỗ Đức Ninh - 26/6/1973
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000008, ngày cấp: 6/4/2002
Điện thoại: 887-171

2. DNTN Hoàng Điểm

Trụ sở: An Hòa, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Thêu ren, sản xuất kẹo
Giám đốc: Hoàng Điểm
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001939, ngày cấp: 25/3/1996

3. DNTN Hưng Hoàn

Trụ sở: Thanh Lưu, Thanh Liêm
Ngành nghề: Đại lý xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Thị Ngà
Vốn điều lệ: 150 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001715, ngày cấp: 9/3/1998

4. DNTN Minh Nghĩa

Trụ sở: Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm
Ngành nghề: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Hoàng Thị Minh - 10/9/1964
Vốn điều lệ
: 700 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000036, ngày cấp: 11/6/2003
Điện thoại: 858-565

5. DNTN Quang Trung

Trụ sở: Quang Trung, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Thêu ren xuất khẩu
Giám đốc: Ngô Đình Lịch
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001756, ngày cấp: 18/10/1995

6. DNTN Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nam

Trụ sở: Đường 1A, Thanh Tuyền, Thanh Liêm
Ngành nghề: May mặc, thêu ren
Giám đốc: Lê Văn Luân - 24/7/1962
Vốn điều lệ: 1.200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000027, ngày cấp: 19/09/2002
Điện thoại: 880-409 0913-216-007

7. DNTN Thanh Hải

Trụ sở: Mậu Chủ, Thanh Hà
Ngành nghề: Ăn uống nghỉ trọ
Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hà
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001809, ngày cấp: 23/12/1999

8. DNTN Thanh Tùng

Trụ sở: An Hòa, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề: Thêu ren
Giám đốc: Nguyễn Tiến Kha
Vốn điều lệ: 75 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001754, ngày cấp: 13/12/1995

9. DNTN Tứ Hiệp

Trụ sở: An Hòa, Thanh Hà, Thanh Liêm
Ngành nghề
: Sản xuất hàng thêu ren
Giám đốc: Nguyễn Xuân Mậu - 20/8/1958
Vốn điều lệ: 350 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000023, ngày cấp: 20/09/2002
Điện thoại: 880-030