Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đầu tư xây dựng đường lên mỏ và khu phụ trợ phục vụ nhà máy xi măng Thành Thắng

Dự án đầu tư xây dựng đường lên mỏ và khu phụ trợ phục vụ nhà máy xi măng Thành Thắng

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường lên mỏ và khu phụ trợ phục vụ nhà máy xi măng Thành Thắng

2. Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thành Thắng Group

3. Mục tiêu chính: Xây dựng đường lên mỏ để khai thác vật liệu làm nguyên liệu sản xuất xi măng, đồng thời xây dựng khu phụ trợ để dự trữ nguyên liệu, bảo quản thành phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất

 4. Địa điểm đầu tư: Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

5. Tổng mức đầu tư: 200.000,0 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: 2014 - 2016

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư của doanh nghiệp

8. Tình trạng dự án: Đang xây dựng

Xem chi tiết thông tin dự án