Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đầu tư xây dựng chợ trung tâm Đồng Văn của Công ty TNHH Bình Minh

Dự án đầu tư xây dựng chợ trung tâm Đồng Văn của Công ty TNHH Bình Minh

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng chợ trung tâm Đồng Văn của Công ty TNHH Bình Minh.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bình Minh

3. Mục tiêu chính: Đầu tư xây dựng, nâng cấp đạt tiêu chuẩn chợ cấp 3 tại vị trí chợ hiện nay, đảm bảo điều kiện kinh doanh, phục vụ dân sinh và môi trường sinh thái

 4. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

5. Tổng mức đầu tư: 13.129,8 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện:

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Tình trạng dự án: Đang xây dựng

Xem chi tiết thông tin dự án