Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án "Đầu tư xây dựng san nền, hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Kiện Khê I, huyện thanh Liêm"

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Dự án "Đầu tư xây dựng san nền, hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Kiện Khê I, huyện thanh Liêm"
Ngày 17/9/2014, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 981/QD-UBND về việc phê duyệt dự án "Đầu tư xây dựng san nền, hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Kiện Khê I, huyện thanh Liêm"

1. Tên dự án:    Dự án "Đầu tư xây dựng san nền, hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Kiện Khê I, huyện thanh Liêm"

2. Chủ đầu tư:    UBND huyện Thanh Liêm

3. Mục tiêu chính:  Tạo mặt bằng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất, kinh doanh.

4. Địa điểm đầu tư:  Thị trấn Kiện Khê và xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm

5. Tổng mức đầu tư: 141.231,8 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: Năm 2014-2016

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác 

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Xem tiếp