Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Bảo trì, sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Dự án Bảo trì, sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

1. Tên dự án: Bảo trì, sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

2. Chủ đầu tư: Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

3. Mục tiêu chính: Đảm bảo tuổi thọ, kiến trúc công trình và điều kiện làm việc của cơ quan

4. Địa điểm: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

5. Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng

6. Loại dự án: Công trình bảo trì, sửa chữa

7. Thời gian thực hiện: 2012 - 2013

8. Tổng mức đầu tư: 2.396,7 triệu đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: NSNN

10. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

Xem tiếp