Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Phủ Lý

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Phủ Lý

 

1. dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Phủ Lý

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số I)

3. Mục tiêu chính: Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Phủ Lý do nước thải gây ra

4. Địa điểm xây dựng: TP Phủ Lý

5. Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng

6. Thời gian thực hiện: 2007

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất.

Xem tiếp