Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng cầu Châu Giang

Dự án Xây dựng cầu Châu Giang

 

1. Tên dự án: Xây dựng cầu Châu Giang

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số I)

3. Mục tiêu chính: Là đấu mối quan trọng nối liền trung tâm văn hoá kinh tế của thành phố và khu đô thị Bắc Châu Giang; tạo kiến trúc và cảnh quan đô thị

4. Địa điểm xây dựng: TP Phủ Lý

5. Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông

6. Thời gian thực hiện: 2009

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

Xem tiếp