Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu

Dự án nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu

1. Tên dự án: Dự án nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH May Xuất khẩu IBLE-VINA

3. Mục tiêu chính: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động

 4. Địa điểm đầu tư: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân

5. Tổng mức đầu tư: 11.474.000.000 đồng

6. Thời gian thực hiện: 49 năm

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư của doanh nghiệp

8. Tình trạng dự án: Đi vào hoạt động

Xem chi tiết thông tin dự án