Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xưởng sản xuất VLXD của Công ty cổ phần Sơn Hải tại cụm CN-TTCN Nam Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

Dự án xưởng sản xuất VLXD của Công ty cổ phần Sơn Hải tại cụm CN-TTCN Nam Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

1. Tên dự án: Dự án xưởng sản xuất VLXD của Công ty cổ phần Sơn Hải tại cụm CN-TTCN Nam Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

2. Chủ đầu tư: Công ty CP Sơn Hải

 3. Mục tiêu chính: Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất vật liệu xây dựng  và sửa chữa, gia công các sản phẩm cơ khí nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường

 4. Địa điểm đầu tư: Cụm CN - TTCN Nam Châu Sơn - Tp Phủ Lý

5. Tổng mức đầu tư: 25,6 tỷ

6. Thời gian thực hiện: 2015

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Công ty

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Xem chi tiết thông tin dự án