Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,17%

Tin theo lĩnh vực Bầu cử  
Duy Tiên tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,17%
Theo số liệu báo cáo tiến độ bầu cử được tổng hợp lần thứ 7 (từ 19h30-20h) của Ủy ban bầu cử huyện Duy Tiên. Kết thúc thời gian bầu cử, số cử tri của huyện nhà đi bỏ phiếu là 93.635 cử tri (đạt tỷ lệ 99,17%). Có 105 khu vực bỏ phiếu và 05 xã có cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%, gồm các xã: Yên Nam, Châu Sơn, Tiên Nội, Chuyên Ngoại và Trác Văn. Trong đó Yên Nam là xã đầu tiên trong huyện hoàn thành 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vào lúc 16h40’ chiều nay.