Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh

Tin tức - Sự kiện Chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam  
Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh
Sau 20 năm tái lập tỉnh, diện mạo quê hương Hà Nam nói chung dù là ở thành phố trung tâm tỉnh lỵ Phủ Lý hay các vùng nông thôn đều có sự phát triển vượt bậc. Từ một tỉnh thuần nông quy mô sản xuất nhỏ bé, nay Hà Nam đã vươn mình trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển, đa dạng về cơ cấu, thành phần. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) cũng như những công trình dân sinh được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, phục vụ tốt nhu cầu cuộc sống. Đặc biệt chủ trương phát triển KT-XH luôn được gắn liền với chăm lo củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh từ chỗ còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế, tổ chức, nay có sự trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Lực lượng thường trực được củng cố, bổ sung đủ về biên chế, tổ chức, chất lượng chuyên nghiệp ngày càng nâng cao. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng phát triển rộng khắp, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với thực hiện tốt chuyên môn, hoàn thành thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương, cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh còn là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng, bảo vệ cấp ủy, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phòng trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Vai trò của cán bộ chiến sỹ LLVT trong các hoạt động ở địa phương ngày càng được thể hiện rõ qua các phong trào thi đua: "Dân vận khéo", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Đền ơn đáp nghĩa", phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ... được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Phấn khởi, tin tưởng với sự trưởng thành, lớn mạnh và những kết quả đã đạt được, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước và tỉnh nhà, cán bộ chiến sỹ LLVT Hà Nam cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thi đua "huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao". Cùng đó, làm tròn vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, quan tâm đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng - an ninh, kết hợp chặt chẽ  giữa phát triển KT-XH với củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đưa Hà Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững./.