Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao ban công tác tư tưởng văn hóa quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2015

Tin theo lĩnh vực Văn hóa, xã hội  
Giao ban công tác tư tưởng văn hóa quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2015
Chiều ngày 29/9/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tư tưởng văn hóa quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2015.

Về dự có bà Lê Thị Thanh Hương - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Hội Nhà báo tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị

Quý III/2015, các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hóa đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành triển khai tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, góp phần quan trọng vào thành công đại hội Đảng cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ X; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân vào vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan có nhiều đổi mới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, diễn ra rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, chất lượng được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là việc quản lý lễ hội và các dịch vụ văn hóa được tăng cường theo đúng quy định.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hương phát biểu tại hội nghị

Triển khai định hướng công tác tuyên truyền quý IV năm 2015, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong khối tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của trung ương; nghị quyết đại hội Đảng các cấp, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2015 của tỉnh, trong đó chú trọng tuyên truyền trên các lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm… Tích cực biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015. Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển đảo. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.